Batay sa reaksiyon ng mga taga-tulikan sa mga pangyayari sa kuwento, masasabing sila ay

Answers

Connaissez-vous la bonne réponse?
Batay sa reaksiyon ng mga taga-tulikan sa mga pangyayari sa kuwento, masasabing sila ay...