Batas tungkol sa mga epekto ng pagsunod at hindi pagsunod sa mga alintuntunin sa paaralan

Answers

 • Réponse publiée par: kuanjunjunkuan

  answer:

  Letter C. po

  KASI BILANG PANGULO AY DAPAT KA DIN TUMULONG PARA MAPANATILI ANG KALINISAN NG KAPALIGIRAN.

 • Réponse publiée par: batopusong81

  answer:i think  letter c

  Explanation:

 • Réponse publiée par: christiandumanon

  Answer:Para maging maayos ang laro at walang magkadayaan

 • Réponse publiée par: abbigail333

  kailangan po natin sundin ang mga alituntunin sa paaran para po maging maayos at malinis ang paaralan

  Explanation:

  yan po ang sagot

 • Réponse publiée par: rhaineandreirefuerzo

  mahalaga ito dahil mai-aapply natin ito sa ating pagtanda ,at magagamit natin ang pagsunod sa mga alituntunin sa ating pangaraw araw na pamumuhay tulad ng wag magsasalita pag nagsasalita ang guro ,mahihinuha natin dito na kailangan nating makinig pag may nagsasalita dahil kapag tayo naman ang nagsasalita papakinggan din tayo nito.

 • Réponse publiée par: shannel99

  Pagka't ang mga alituntuning ito ay itinatag ng paaralan upang mapanatili ang kaayusan at pagiging organisado ng paaralan gayun na din upang maging disiplinado at responsable ang mga estudyante.

 • Réponse publiée par: Rosalesdhan
  Sagot: "d." Pag-aralan at sundin ang mga alintuntunin ng tahanan, paaralan, lipunan, at simbahan

  Bilang pagsasabuhay ng katarungang panlipunan mahalagang pag-aralan at sundin ng bawat mamamayan ang alituntunin ng tahanan, paaralan, simabahan at ng lipunang ginagalawan.

  Alituntunin

  Ang mga alituntunin ay mga batas, kautusan at patakaran  na nangangailang sundin ng mamamayan para makamit ang kabutihang panlahat. Ito ay makatarungang prinsipyong gumagabay sa kilos ng tao sa kanyang pakikisalamuha sa lipunang kanyang kinabibilangan.

  Kahalagahan ng Alituntunin sa Lipunan Ang alituntunin ay nagsisilbing instrumento ng Panginoon upang mapangasiwaan ang pamahalaan na inaasahan ng lipunan na magsasabuhay sa mga karapatang pantao ng mga mamamayan.  Ang alituntunin ay tuntunin na ginawa at ipinatupad ng pamahalaan para sundin ng mga tao at ng mamamayan.  Ang alituntunin ay pinagbabatayan ng anumang kautusan, desisyon o programa na ipinatutupad ng gobyerno o ng pamahalaan.  Kabutihang Dulot ng Batas Nagagawa ng alituntunin na mapangalagaan at maproteksyunan ang ating mga karapatan.  Nagkakaroon ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan.  Nagiging ligtas ang bawat isa.  Ginagarantiyahan ng alituntunin ang pagkakaloob ng mga benepisyo sa mga mamamayan.  Mga posibleng mangyari kung ang tao ay hindi susunod sa Batas Maaring maparusahan ang mga taong hindi susunod sa batas, dahil ang hindi pagsunod sa alituntunin ay may kaakibat na kaparusahan. Maaring makulong ang isang taong susuway at hindi susunod sa alituntunin. Maaring walang pag-unlad ang isang bansa kung ang mga tao ay hindi sumusunod sa mga ipinatutupad na mga alituntunin at patakaran. Walang pagkakaisa at pagtutulungan ang isang lipunan kung ang mga mamamayan ay hindi sumusunod at susuway sa mga alituntunin na ipinatutupad. Maaring gumawa ng hindi mabuting hakbang ang pamahalaan na maaring ikapahamak at ikasama ng mamamayan kung patuloy ang hindi pagsunod sa alituntunin.

  Para sa karagdagang kaalaman, magtungo sa mga link na nasa ibaba;

  Kahulugan ng Batas/Alituntunin:

  Layunin ng Batas/Alituntunin:

  #LetsStudy

Connaissez-vous la bonne réponse?
Batas tungkol sa mga epekto ng pagsunod at hindi pagsunod sa mga alintuntunin sa paaralan...