34.) batay sa reaksiyon ng mga taga-tulikan sa mga pangyayari sa kuwento, masasabing sila ay
a. malapit sa isa't isa
b. mainggitin sa kapuwa
c. hindi nagkakasundo
d. hindi nagkakaisa

28.) paano naiiba ang tanaga sa pilipinas at ng japan?
a. may tugma sa tanaga, sa tanaka ay wala
b. mas mahaba ang tanaka kaysa tanaga.
c. malalim ang kahulugan ng tanaka, ang tanaga'y mababaw
d. ang paksa ng tanaga ay tungkol sa pag-ibig, ang tanaka ay sa panahon​

Answers

Connaissez-vous la bonne réponse?
34.) batay sa reaksiyon ng mga taga-tulikan sa mga pangyayari sa kuwento, masasabing sila ay a. mal...