Ano ang unang pananaw tungkol sa globalisasyon?

Answers

 • Réponse publiée par: kimashleybartolome

  answer:

  Ang Kahalagahan ng PanitikanThe Importance of LiteratureAng panitikan ay isang bagay na karamihan ng mga tao ay nakasalamuha. Ito ay isang napakalapad atkamangha-manghang paksa. Ang pag-aaral ng iba’t ibang uri ng literatura ay nakapagpapalawak ngimahinasyon at nakapagpapabuti sa paraan ng pagbabasa at pagsusulat. Malaki ang kaugnayan ngpagbabasa sa pagsusulat dahil sa pagbabasa at pagsusulat nalilikha ang magagaling na manunulat.Lampas sa mga batayang benepisyo, and pag-aaral ng literatura ay nakatutulong upang maranasan namakita ang buong mundo.Mayroong patuloy na pag-uusap tungkol sa mga ideya at halaga na nakatulong sa ating lipunan. Ang pag-uusap na ito ay naipapakita sa gawa ng literatura. Ang bawat gawa ng panitikan ay nagtatanghal ng moralsa mga magkakaibigang mata sa pamamagitan ng paraan ng iba’t ibang pananaw. Sa kwentong “AngMangingisda,” Ponciano B. P. Pineda ay mabisang nailahad ang tungkol sa mga maaaring kahihinatnan ngpaghahangad ng tagumpay gamit ang masamang pamamaraan. Ipinakita ng may-akda na angpagkakaroon ng mabuting ugali ay ang tamang daan patungo sa tagumpay.Ang pagkamulat ng kamalayan sa pag-aaral ng panitikan ay nakabubuo sa paglikha ng sariling paniniwala,opinyon at pananaw ng isang tao. Ang mahuhusay na akda ay tumutulong para mapalawak angkaranasan ng isang tao. Sa isinulat ni Emilio Jacinto na “Ang Ningning at Ang Liwanag” ay mabisa niyanginilarawan kung paano nakikita ng tao ang katotohanan sa kahuwada; ang pagkahumaling ng tao sapanlabas na kagandahan kaysa panloob.Salamin din ng literatura ang pagpapakita ng pagkakaiba at pagkakapareho ng pamumuhay ng mga taosa iba’t ibang lugar. Dahil binibigyan tayo nito ng kaalaman tungkol sa iba’t ibang kultura, pinahuhusaydin nito ang kakayahan natin upang makipag-usap sa iba. Sa kwentong “Isang Matandang Kuba Sa Gabing Caño” ay nagpapakita ng paniniwala ng isang tribo sa Pilipinas. Ang pag-alam sa iba’t ibangpaniniwalang ito ay makatutulong para maging bukas-isip tayo tungkol sa mga tao kung sino ang mganaiiba nang sa gayon nakapagpapakita ang isang tao ng kanyang paggalang sa mga paniniwalang ito.Daloy rin ng literatura ang pakikipag-isang damdamin sa iba at ang pagbibigay daan sa pag-unawa sakung anuman ang kanilang nararamdaman sa isang sitwasyon o pangyayari. Ang katotohanan, ito aymahabang tulay na nagdurugtong sa sangkatauhan.

  Explanation:

  sana makatulong

 • Réponse publiée par: shannel99

  answer:

  Confucianism, also known as Ruism, is a system of thought and behavior originating in ancient China. Variously described as tradition, a philosophy, a religion, a humanistic or rationalistic religion, a way of governing, or simply a way of life,[1] Confucianism developed from what was later called the Hundred Schools of Thought from the teachings of the Chinese philosopher Confucius (551–479 BCE).

 • Réponse publiée par: jbaningzzz

  hindi ko po alam

  Explanation:

  kasi walang video

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ano ang unang pananaw tungkol sa globalisasyon?...