Ano ang magiging epekto ng ating pagkalimot sa ating sariling kultura? ​

Answers

 • Réponse publiée par: danigirl12

  Explanation:

  makakalimutan nating lahat na tayo ay pilipino na nagtutulungan upang maging maayos ang ating bansa

 • Réponse publiée par: Rosalesdhan

  #3. D

  #4. A

  #5. A

  #6. C

  #7. C

  #8. D

  #9. A

  #10. B

  #11. B

  #12. A

  #13. B

  #14. A

  #15. A

  Explanation:

 • Réponse publiée par: reyquicoy4321

  answer:

  1. isusumbong ko sa mga magulang nila o sa Principal o sa guro.

  2.Mapapaginitan ako ng mga kamag aral ko at nakatulong ako upang mahinto ang kanilang ginagawa

  3. para mahinto ang kanilang masamang ginagawa , kasi nag hirap ang kanilang mga magulang sa pagpapaaral sa kanila at yun lang ang ginagawa nila.

 • Réponse publiée par: ian2145

  answer:

  Nakaka-stress ang biglang paglitaw ng isang sakit, lalo na kung kailangan nating lahat na subaybayan

  nang mabuti ang ating kalusugan, manatili sa bahay hangga’t maaari at iwasan ang lahat ng hindi

  kinakailangang pakikisalamuha (pisikal) sa iba. Ang paglayo (social distancing) at pagbubukod ng sarili

  ay malamang na makagambala sa iyong trabaho, pamumuhay ng pamilya, paraan ng paggawa at

  paraan ng iyong pakikisalamuha sa iba. Ang lahat ng ito ay maaaring makadagdag sa stress na hatid ng

  sitwasyon. Natural ang mapuspos, malungkot, mabalisa o matakot, o makaranas ng iba pang mga

  sintomas ng paghihirap, gaya ng kahirapang makatulog. Maaari mong bawasan ang negatibong epekto

  ng stress sa pamamagitan ng pag-aasa sa mga normal na reaksyon, pagsasagawa ng mga aktibidad na

  makakabawas sa stress at paghingi ng tulong.

  Explanation:

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ano ang magiging epekto ng ating pagkalimot sa ating sariling kultura? ​...