Magbigay ng limang pahayag tungkol sa kahirapan sa brazil na binanggit ni dilma rousseff sa kaniyang talumpati.

Answers

Connaissez-vous la bonne réponse?
Magbigay ng limang pahayag tungkol sa kahirapan sa brazil na binanggit ni dilma rousseff sa kaniyang...