Ano ang maaaring epekto ng hindi pagbibigay ng pagpapahalaga sa karapatan? ​

Answers

  • Réponse publiée par: enrica11
    Lahat ay magkakagulo at maraming mawawalan ng kalayaan na kung ano ang gusto nilang gawin
  • Réponse publiée par: elishakim80
    Maraming nagiging epekto ang hindi pagbibigay ng pagpapahalaga sa karapatan. Kung wala tayong karapatan mas bubutihin pang huwag na lang tayo mabuhay. Ano ang mundo kung wala tayong karapatan. Bawat tao ay binigyan ng karapatan para tayo ay mamuhay ng maayos. Ang karapatan ay kalayaan. Paano kaya kung wala tayong kalayaan?? Kung wala tayong karapatan edi hindi Demokratiko ang ating pamahalaan. Mga dictador na ang tawag sa namamahala sa atin. Kapag walang karapatan at kalayaan ang isang tao ano pa ang purpose ng mga tao. Mahalaga pa rin na magsalita tayo at huwag natin ikatakot na ipakita ang ating dinaramdam dahil tayo ay may karapatan makapagsalita.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Ano ang maaaring epekto ng hindi pagbibigay ng pagpapahalaga sa karapatan? ​...