Talata tungkol sa unang pagpasok sa eskwela na may kasamang pang ugnay na paglalahad pa naman po.

Answers

Connaissez-vous la bonne réponse?
Talata tungkol sa unang pagpasok sa eskwela na may kasamang pang ugnay na paglalahad pa naman po....