Ilahad ang mga kaugalian ng mga taga-malawig. nakikita pa ba ito sa kasalukuyan? ​

Answers

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ilahad ang mga kaugalian ng mga taga-malawig. nakikita pa ba ito sa kasalukuyan? ​...