Talumpati tungkol sa makabayang pilipino

Answers

 • Réponse publiée par: taekookislifeu

  front laner

  Explanation:

  i m not sure

 • Réponse publiée par: cleik

  Mahirap sa ngayon ang makakita ng artikulo o kopya ng talumpati tungkol sa bayan at lipunan lalo’t kung ito ay dapat nasa wikang Filipino.


  Kung kailangan mo namang sumulat, narito ang isang guide para makagawa o makasulat ka ng orihinal na pyesa.


  Ang kauna-unahan mong kailangang gawin, sa malamang, ay ang gumawa ng draft para maisaayos at maorganisa mo ang lahat ng ideya mo bago mo i-finalize ang pyesa.


  Intro: Una, dapat mayroon kang intro, introduction o panimula. Hindi maganda kung agad kang bibira ng mga gusto mong ipunto sa talumpati. Maglagay ka ng isang kilalang quote o isang katanungan na makukuha ang atensyon ng mga makikinig sa iyo. Pwede ring isang anekdota o maikling kuwento na magiging interesting para sa mga makikinig.  Huwag habaan masyado ang intro. Ang kailangan mo lang naman ay maakit sila sa umpisa ng pyesa mo para tuloy tuloy na silang makikinig pa sa iyo.


  At dahil bayan at lipunan ang tema, narito ang isang maaaring maging intro:  


  "Ang mga Pilipino,ayon sa ating pambansang bayaning si Jose Rizal, ay may katamaran. Sana naaalala niyo pa ang “Sobre la Indolencia de los Filipinos” o sa Ingles ay “The Indolence of the Filipinos”. Tama siya. Tamad tayo. Pero sa panahon na laging mas marami ang api kaysa sa mga maginhawa ang buhay… ang katamaran na iyon ay hindi sa trabaho,paghahanap-buhay, o pakikipagsapalaran para maging mas maginhawa ang buhay. Hindi tayo tamad pagdating sa pagkamit ng mas magandang pamumuhay. Tamad tayong tumayo at magsama-sama para ibagsakang mga mali sa bayan at lipunan. Tamad tayong makaunawa na ang masa ay naghihirap kaya tamad din tayong makibaka. Tamad tayong magtama ng sistema sa bansa."


  Katawan: Pagkatapos mong sumulat ng intro, ang sunod naman ay ang katawan o body ng talumpati. Marami ka na dapat masabi rito. Para magawa mo nang maayos o para maging organized ka sa bahagi na ito, dapat gumawa ka muna ng outline kung paano mo pagsusunod-sunurin ang mga gusto mong ipunto. Maghanap ka ng mga references. Magbasa ng mga may kaugnayan sa iyong paksa. Huwag mo rin kakalimutang magbigay credits sa mga kinopya mo.  


  Narito ang ilang links na may mga talumpati. Sana makatulong sa pagbuo mo ng sarili mong talumpati:


  Talumpati tungkol sa isyung panlipunan:

  Talumpati tungkol sa karapatang pantao -


  Talumpati tungkol sa kahirapan at edukasyon:  

  Talumpati tungkol sa kahirapan ? -


  Talumpati tungkol sa kabataan:

  Talumpati tungkol sa kaibigan -


  Talumpati tungkol sa Pilipinas:

  Talumpati tungkol kalagayan ng wikang filipino sa kasalukuyan panahon? -  Wakas o Konklusyon: Ang pinaka huling bahagi ng iyong talumpati ay ang wakas o conclusion ng iyong lahat na sinabi. Parang pagbubuod ang parte na ito. Hindi rin dapat mahaba at sikaping maikli’t madaling maintindihan. Sikapin din na dapat tatatak sa mga makikinig ang iyong mga huling salita o huling talata. Sa bahagi na ito ay dapat magkaroon ng reaksyon ang mga tao.  Maaaring ikonekta sa intro o panimula ang wakas ng talumpati.  Narito naman ang iba pang link na may kaugnayan sa pagsulat ng talumpati:


  Magandang paksa para sa talumpati ? -


  Talumpati para sa TRAIN Law? -


  Talumpati tungkol sa Wikang komunikasyon Pag-unlad ng bansa -

 • Réponse publiée par: nelspas422

  Pagiging bayani ng mga Tao sa panahon ng pandemya ay hindi biro para sa ating nagsasakripisyo para sa bayan para sa taong nangangailangan kahit delikado

 • Réponse publiée par: 09389706948

  Talumpati ng Kanyang Kadakilaan, Jose P. Laurel, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sa Dulaang Metropolitan, nang ipagdiwang ang ika-83 taong kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, Maynila, sa ganap na ika-9:20 ng umaga, noong ika-19 ng Hunyo, 1944.

  MGA KASAMAHAN SA PAMAHALAAN, KAGALANG-GALANG NA PINUNO NG HUKBO SA PLLIPINAS, MGA GURO, MGA KABATAANG PLLIPINO, MGA KAPATID AT MGA KABABAYAN:

  Aking ikinararangal at ikinatutuwa na ang araw na ito na kapanganakan kay Rizal, ay siyang maging araw ng pagbubunsod at pagtatayo ng samahan ng mga kabataang pilipino na pinangarap ng ating bayaning si Dr. Rizal.  Itong samahang ito ay itinayo at ang kadahilanan ay dalawa:

  Una, sapagka’t sinabi ni Rizal na ang kabataan ay siyang maliwanang na pag-asa ng ating Bayan. Sinabi niya ito nang taong hindi pa dumarating ang oras ng kanyan kamatayan, ng taong 1896, at nakita natin na ang kabataang pinangarap niya ay dili iba’t ang kabataang hindi nagkait ng hirap, ng sakit, ng buhay at ng dugo upang mapaginhawa at mapalaya ang Bayang Tinubuan. Nang taong 1898, pagkatapos na maihayin ni Dr. Rizal ang kanyang buhay upang mapalaya ang Inang Bayan, nang dumating ang mga amerikano, ang mga kabataang sumunod kay Rizal, ay siyang tumutol sa pagsakop sa atin ng mga dayuhan. Sa pamamagitan ng mga simulain ni Rizal at ng magigiting niyang mga kasamahan noon ay tumutol ang kabataang pilipino sa lahat ng uri ng pambubusabos at bunga nito ay nakapagtatag at nakapagtayo ng isang Republika sa Malulos, Bulakan. Pagkatapos ng ilang panahon ng mga amerikano, ng taong 1941, nang tayo y maramay sa malaking digmaan dahil sa paniniwala natin sa pangakong binitiwan nila na bibigyan tayo ng Kalayaan sa 1946, ang kabataang pilipino ay nakipiling sa kanila, lalo na sa pakikilaban at pagtatanggol sa Korehidor at Bataan, ay hindi nagkait ng kanilang buhay at dugo sa paniniwala at pag-asa na sa kanilang kamataya’y magwawagi ang adhikaing ukol sa paglaya. Kaya’t ang sinabi ni Rizal na nasa kabataan ang malaking pag-asa, kaipala’y ang pag-asa ng ating bayan, ay isang katotohanang hindi natin maitatanggi at kung ano ang pagkakilala nina Rizal ay siya rin namang pagkakilala ng Pamahalaang ito, na ang kabataan, kayong mga lalaki at mga babae na siyang susunod sa amin, kayo ang siyang tunay na pag-asa ng ating Bayang Tinubuan, ng Inang Pilipinas. Ito ang kadahilanan kung bakit itinatag ang isang malaking samahan ng mga kabataan sa buong Kapuluan na walang kinikilalang relihiyon, walang kinikilalang kulay ng politika, kundi ang lahat ng kabataang pilipino, na pangarap ni Rizal, ay magkasama-sama at magkabuklud-buklod upang kung mapikit na ang mga mata ng inyong mga magulang, kung mapikit na ang mga mata naming lahat na nakatatanda sa inyo, kayo namang magkakapatid, na pangarap ni Rizal, ang siya namang magtataguyod sa kapalaran ng Pilipinas, sa kanyang pag-unlad at pagdakila, sa kanyang ikaliligaya at ikatitiwasay.

 • Réponse publiée par: 20201947

  Tayo ay makilahok sa gawaing pampulitika upang makamit ang mabuting pamamahala sa bansa. Sa pamamagitan ng ating pagboto ng tama ay mailalahal natin ang tamang tao para sa ating lipunan at makapagsilbi satin ng tama at may dangal. Tayo ang magtatakada at maglalahal ng tamantg tao sa ating pamahalaan ng sa ganun bumuti ang ating pamumuhay kasama ng mga nailahal sa pamahalaa na handang tumulong para sa mga mahihirap.

  Para sa iba pang impormasyon, maaaring magpunta sa:

 • Réponse publiée par: shannel99

  what't the answer guys

 • Réponse publiée par: jemuelpogi

  “Itinuturo ng katwiran ang tayo’y umasa sa ating sarili at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo ng katwiran ang tayo’y maglakas na maihapag ang naghaharing kasamaan sa ating bayan.

  Panahon na ngayon, dapat nating ipakilala na tayo’y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan.

  Ngayon ay panahong dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga mahal at dakilang aral na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa ating kaisipan; panahon na ngayong dapat makilala ng mga Pilipino ang pinagbuhatan ng kanilang mga kahirapan. Kaya, mga kababayan, ating idilat ang bulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa nilalayong kaginhawahan ng bayang tinubuan.”

  — Andres Bonifacio

 • Réponse publiée par: taekookislifeu
  Unang una ang bayan ay ang lugar kung saan tayu naninirahan kasama ang ating pamilya into din ang lugar kung Saab bang galing ang acting mga ugali.at ang lipunan naman at tumutukoy sa mga samahang samasamang naninirahan sa isang bayan
Connaissez-vous la bonne réponse?
Talumpati tungkol sa makabayang pilipino...