Mga naidudulot ng pagkakaibigan sa pag uunlad ng ating pagkatao (5)

Answers

 • Réponse publiée par: enrica11

  Ang pagkakaibigan ay may malaking naiidulot sa ating pagkatao. Ito ay maaaring makaimpluwensya sa pagkilala natin sa ating mga sarili at sa mga desisyon na ating gagawin. Ang pagkakaibigan ay hindi lamang nasusukat sa kadalasan nang pagkikita o pagsasama. Ito ay maaari ding mas maunawaan sa mga panahon na may pangangailangan ng suporta, kasama, paglutas sa suliranin, o kaya ay pagpapaunlad ng pagkatao.

  Explanation:

  Ang bawat tao ay nilikha upang makipag ugnayan at makipag relasyon sa kapwa, ito man ay sa kaibigan, kapamilya, kasama sa trabaho, o kakilala. Isa sa mga ugnayan na may mahalagang naidudulot sa pag-unlad ng ating pagkatao ay ang pagkakaibigan.

  Ilan sa mga mahahalagang dulot ng pagkakaibigan ay ang sumusunod:

  Tayo ay natututong makisama sa iba't ibang pag-uugali at asal. Ang bawat isa sa atin ay may sariling mga kwento ng buhay. Tayo ay nagmula sa iba't ibang mga pamilya na may iba't iba ring paraan sa pagharap sa buhay. Tinuturuan tayo ng mga pagkakaiba sa ating pamilya na umunawa at magkaroon ng pagmamahal sa ating mga kaibigan. Sa kabila ng iba't ibang kasanayan at pag-uugali, tayo ay maaari pa ring matuto na magkasundo at maging magkaibigan.Ang pakikipagkaibigan sa iba't ibang uri ng mga taong nakakasalamuha natin ay tinuturuan tayong kilalanin ang ating sarili. Kabilang dito ay ang mga bagay na nais nating gawin o nais nating mapanatili sa ating mga sarili. Tayo ay natututo na pumili ng mga kaibigan na magpapahalaga din sa mga bagay na mahalaga sa atin.Sa pagkakaibigan natin natututunang harapin ang mga emosyon at damdamin na hindi natin mararanasan kung sa ating mga sarili lamang. Ang ilan sa mga ito ay ang inggit, selos, inis, galit, at tampo. Sa pamamagitan ng pagkakaibigan, matututunan natin na ipahayag ang ating mga damdamin sa maayos at epektibong paraan.Matututunan din natin kung ano ang mga bagay na maaaring makasakit sa ating kapwa at sisikaping maiwasan na maulit pa ang mga ito.Kapag nahanap natin ang mga kaibigan na tunay na maaasahan, sila ang mga tao na tutulong sa atin upang mapaunlad ang ating mga sarili. Ang mga tunay na kaibigan na dapat nating ingatan ay walang ibang hangad kundi ang mga bagay na makakabuti sa atin.

  Para sa iba pang mga ideya ukol sa pagkakaibigan, tingnan ang mga sumusunod:

  -

  -

  -

 • Réponse publiée par: axelamat70

  1. M

  2. T

  3. T

  4. T

  5. M

  6. M

  7. M

  8. M

  9. M

  10. T

 • Réponse publiée par: joviecar

  1. Mali

  2. Tama

  3. Mali

  4. Tama

  5. Tama

  6. Mali

  7. Tama

  8. Mali

  9. Tama

  10. Tama

 • Réponse publiée par: jasminsexy

  1. Tama

  2. Mali

  3. Tama

  4. Tama

  5. Tama

 • Réponse publiée par: pataojester10

  1.mali

  2. Tama

  3. Tama

  4. Tama

  5. mali

 • Réponse publiée par: abbigail333

  1.t 2.mali 3.T 4.t 5.m 6.m 7.T 8.m 9.t 10.t

 • Réponse publiée par: nelspas422

  1.T

  2.T

  3.T

  4.T

  5.M

  6.T

  7.T

  8.T

  9.T

  10.T

 • Réponse publiée par: elaineeee

  answer:1. Tama 2.mali 3.tama 4.mali 5.mali 6.tama 7.mali 8.mali 9.tama or mali 10.tama

  Explanation:

 • Réponse publiée par: taekookislifeu

  answer:

  MALI PO KAILANGAN PO NATIN UMUNLAD

  Explanation:

  DAHI MAY KANYA KANYANG PAG IISIP ANG MGA TAO :)

 • Réponse publiée par: elaineeee

  answer:

  t

  t

  t

  t

  t

  t

  t

  t

  t

  5

  5

  5

  5

  5

  t

  t

  t

  t

  t

  t

  t

  mo maliit

Connaissez-vous la bonne réponse?
Mga naidudulot ng pagkakaibigan sa pag uunlad ng ating pagkatao (5)...