Anong mahalagang ari-arian ang isasakripisyo mo alang-alang sa kaligayahan ng taong mahal mo?

Answers

  • Réponse publiée par: kirbydimaranan

    Kasagutan:

    Ang ari-arian na kaya kong isakripisyo alang-alang sa kaligayahan ng mahal ko ay ang bahay at lupa ko lalo na kung ikabubuti rin naman namin ito.

    #answerForTrees

Connaissez-vous la bonne réponse?
Anong mahalagang ari-arian ang isasakripisyo mo alang-alang sa kaligayahan ng taong mahal mo?...