Sino ang pipiliin mong bayaning babae at bakit

Answers

Connaissez-vous la bonne réponse?
Sino ang pipiliin mong bayaning babae at bakit...