Isulat ang t kung wasto ang kaisipang ipinapahayag sa sumusunod na pahayag at m kung hindi. kung m ang sagot, ipaliwanag sa patlang sa ibaba kung bakit mali ang pahayag. maaaring paliitin ang paksa sa pamamagitan ng pagpili ng ibang disenyo ng pananaliksik.

Answers

 • Réponse publiée par: enrica11
  Pananaliksik

  Ang sagot ay T, maraming metodo o disenyo ng pananaliksik ito ay may kanya-kanyang paraan ng pgkuha ng mga datos at pagbibigay ng impormasyon, ngunit ganunpaman ang resulta ay pareho parin at tulad ng ibang disenyo. Inaangkop ang metodo o disenyo ng pananaliksik sa paksa na gagamitin, upang mapagaan o mapahaba ang maaring maging diskusyon.

  Epekto ng mga metodo o disenyo ng pananaliksik:

  Makapagpapaikli ng diskusyon- may ilang mga “Format” na angkop sa mabilisan at maikli lamang na pananaliksik, ngunit ang paglalatag ng mga resulta ng datos ay tulad pa din ng iba Makapagpapatibay sa mga datos- may ilan naman na kinakailangan ng mahabang panahon ngunit nakapagbibigay ng mas lehitimo at mas angkop na datos at resulta

  Ang paksa ng isang pananaliksik ay ang magsisilbing gabay ng mga mananaliksik sa magiging takbo ng kanilang pangangalap ng mga datos at paghahanap sa mga respondante. Kung kaya importante na maisaad na ng malinaw ang paksa.

  Mga link sa ibang talakayin tulad nito:

  Abstrak sa Pananaliksik:

  Ano ang pinagkaiba ng Kwantitatibong pananaliksik sa kwalitatibong pananaliksik?:

  Halimbawa ng pananaliksik:

  Code: 12.1.3.9.

 • Réponse publiée par: aimeedelacruz24

  Subject: Filipino

  Pagtanggal ng Filipino sa kolehiyo

  Sagot:  

  __M_ , mali dahil ang Filipino na sabjek ay mahalaga, sapagkat mas lalong pinapataas ang kaalaman ng magaaral. Maapektuhan ang pananaliksik ng mga Pilipino sapagkat hindi na nila binibigyang pansin ang pananaliksik sa Filipino kundi iyong kanilang mga sabjek na hiram natin ang lengwahe sa mga dayuhan.  Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paksa, buksan ang link na nasa ibaba:

  1. Ang paksa ay tungkol sa  Negatibo at positibong epekto ng pagtanggal ng asignaturang filipino sa kurikulum ng kolehiyo:

  2. Ang paksa ay tungkol sa   Pagtanggal nang filipino subject sa kolehiyo

  3. Ang paksa ay tungkol sa   Posisyon papel tungkol sa pagtanggal ng asegnaturang filipino sa kolehiyo:

  Code: 12.1.3.10.

 • Réponse publiée par: kateclaire

  Subject: Filipino  

  Ang pananaliksik ay paraan ng pagtuklas ng mga kasagutan

   

  Sagot : T  Sa pamamagitan ng pananaliksik ,lumalawak at lumalalim ang karanasan ng tao, hindi lang tungkol sa partikular na paksang pinag-aaralan niya,kundi sa lipunang nagsisilbing konteksto ng kaniyang pananaliksik. pagkakaroon siya ng pagkakataong makasalamuha ang kapuwa at nakikita niya ang bisa ng pananaliksik upang mapabuti. ang pananaliksik sa sarili nitong kahulugan at kabuluhan, ngunit lalong mailalatag ang halaga ng pananaliksik kung isasaalang-alang ang pangangailangan ng lipunang kinalulugaran nito. Para sa mga karagdagang impormasyon patungkol sa paksa, buksan ang link na nasa ibaba  

  1• Ang paksa ay tungkol sa Komunikasyon at Pananliksik ng Wika at Kultura:  

  2.Ang paksa ay tungkol sa Anong uri ng pananliksik ang pag-aaral sa isang nobela:  

  3. Ang paksa ay tungkol sa Dapat bang pahalagahan ang mga pag aaral at pananliksik ng  siyentista ukol sa pinagmulan ng tao:  

  Code: code: 12.1.3.9.  

 • Réponse publiée par: christiandumanon

  Subject: Filipino  

  kapakinabangan ng mananaliksik

   

  Sagot : T  

  Isang komprehensibong gawain ang pananaliksik lalo na sa mga  mananaliksik, ang mga sumusunod ang ilang resposibilidad  ng isang pananaliksik

  1.Pagkamatiyaga

  2.Pagkamaparaan

  3.Pagkamasistema sa Gawain

  4.Pagkamaingat

  5.Pagkamapanuri o kritikal

  6.Pagkamatapat

  7.Pagiging reponsibilidad

  Ang mga sumusunod ay halaga o layunin ng pananaliksik  

  1. Makatuklas ng mga bagong impormasyon, ideya, at konsepto  

  2. Makapagbigay ng bagong pagpapakahulugan o interpretasyon sa dati nang ideya  

  3. Makapag- bigay linaw ang isang mahalagang isyu o paksa  

  4. Makapagbigay ng mungkahing solusyon sa suliranin  

  5. Makapagpapatotoo o makapangatuwiran sa tulong ng mga maananaligang materyales o dokumento tungkol sa mga paksang nangangailangan ng paglilinaw  

  6. Makapagbigay ng mga ideya o mungkahi batay sa pangkasaysayang perspektibo para sa isang pangyayari o senaryo.  

  Para sa mga karagdagang impormasyon patungkol sa paksa, buksan ang link na nasa ibaba  

  • Ang paksa ay tungkol Tungkulin ng Mananaliksik:

  Ang paksa ay tungkol sa PANANAGUTAN ng mananaliksik:

  Ang paksa ay tungkol sa Ano ang kahulugan ng salitang mananaliksik:

 • Réponse publiée par: kimashleybartolome

  Subject: Filipino  

  Ang  pananaliksik

   

  _M_ Maaaring pumili ng tanong sa pananaliksik na sa Internet lamang makikita ang kasagutan. Ang pamimili ng tanong sa pananaliksik ay hindi lamang sa internet makikita ang kasagutan. Sapagkat mayroong iba’t iba ang uri ng pananaliksik  na kailangang pisikal o aktwal na gagawin upang  masagutan ang iyong mga katanungan.  Tulad na lamang ng mga sumusunod na pananaliksik

  1.Empirical o Mala – siyentipiko , ito ay nangangailangan ng malalim na pagsusuri ng mga ebidensiya at aktuwal na mga datos.  

  2.Applied research – ito naman ay gumagamit ng sopistikasyon, sapagkat ito ay konklusyon at estadistika. Karaniwang ito ay bunga ng pagsasagawa ayon sa hiinihinging panahon.  

  3.Pure research ito ay ginagawa ng isang tao sa sariling kasiyahan upang maunawaan ang isang bagay na gumugulo sa kaniyang isipan.  Maarii naman itobg gawin ayon sa hilig ng mananaliksik

  Para sa mga karagdagang impormasyon patungkol sa paksa, buksan ang link na nasa ibaba  

  • Ang paksa ay tungkol sa Komunikasyon at Pananliksik ng Wika at Kultura:  

  Ang paksa ay tungkol sa Anong uri ng pananliksik ang pag-aaral sa isang nobela:  

  Ang paksa ay tungkol sa Dapat bang pahalagahan ang mga pag aaral at pananliksik ng siyentista ukol sa pinagmulan ng tao:  

  Code: code: 12.1.3.9.  

 • Réponse publiée par: abyzwlye
  Pananaliksik

  Ang sagot ay T, importante sa mga mananaliksik ang pag-iisip ng maaring maging resulta ng pag-aaral kahit na hindi pa ito nasisimulan. Kung sakaling mangyari ang pagkakataong kinakailangan baguhin ang populasyon, ito ay magiging sagabal o makapagpapabagal ng progreso ng pananaliksik; at higit na maaapektuhan din ang paksa, at maaring ito ay malimitahan o mabago ng tuluyan.

  Mga dapat isaisip sa pagpili ng Populasyon para sa pananaliksik:

  Kaukulang sakop ng pananaliksik- nakabase ang populasyon depende sa kung anong metodo ang gagamitin ng mga mananaliksik, mula sa laki ng lugar hanggang sa nakatalang bilang ng dami ng tao sa lugar na iyon Bilang ng populasyon- Maaring nakatala sa paksa ang bilang ng populasyon upang malaman din ang bigat ng mga resultang nakalap, ang bilang ng populasyon ay importante sa pagbibigay tibay ng mga “Hypothesis” ng mga mananaliksik Deskripsyon- may tinatawag na “Demographic Profile”, dito nakasaad kung anong edad at kasarian ng mga respondante ang makakatulong sa pananaliksik

  Duplikasyon ng nakaraang Pananaliksik:

  Walang malaking problema sa pag-uulit ng paksa, ang dapat lamang isaisip ng mga mananaliksik ay hindi maaring maulit ang lahat ng parte nito. Dahil mawawalan ng halaga ang pag-gawa ng panibagong pananaliksik kung ito ay magbibigay ng datos na tulad lamang ng nauna. Ang maaring gawin ay:

  Magbigay ng panibagong populasyon- mababago ang resulta ng tuluyan ngunit makapagaambag ito ng panibagong mga resulta Magdagdag o palitan ang konklusyon- mahalag na malinaw at bago ang konklusyong gagawin

  Mga link sa ibang talakayin tulad nito:

  Lokal at populasyong pananaliksik:

  Hakbang sa pananaliksik:

  Akrostik sa pananaliksik:

  Code: 12.1.3.9.

 • Réponse publiée par: girly61
  Pananaliksik

  Ang sagot ay T, isang mahalagang bagay na naiintindihan o maiintindihang mabuti ng mga respondante o mga mambabasa ang bawat parte ng pananaliksik. Ang layunin nito ay makapagdagdag kaalaman at magbahagi ng mga naging resulta ng mga pananaliksik. Ang paksa ay ang pinaka pinaguukulang pansin ng bawat taong gumagawa ng pananaliksik, ito ang pinaka unang pinag-iisipan dahil kailangang ito ay:

  Angkop sa kasalukuyang panahon- nakapagbibigay importansya sa mga taong mambabasa kung ang paksa ay madalas nilang nakikita o nararansan Makapagbibigay ng dagdag kaalaman- hindi maiiwasan na ang mga paksa ng pananaliksik ay maulit, kung ito man ay mangyari dapat ang panibagong pananaliksik na iyon ay makapagbibigay ng panibagong kaalaman liban sa naibigay na ng nauna. May kinalaman sa populasyon na kinabibilangan- madaming mga bagay na maaring gawan ng pananaliksik ngunit hindi lahat ay angkop sa isang populasyon tulad na lang ng pagsagawa ng pananaliksik tungkol sa mga etnikong pamumuhay ngunit ikaw mismo ay nakatira sa gitna ng siyudad.

  Ang pag-gawa ng mga pananaliksik na tulad ng “Etnikong pamumuhay” ay isang mahirap na gawain, ito ay kinakailangan ng madaming panahon at pakikipagsalamuha sa mga tao roon. Hindi biro ang pag-gamit ng paksang ito, kung kaya’t hindi ito naaangkop sa mga maliliit na pananaliksik.

  Importansya ng Wika sa Pananaliksik:

  Nakapagaambag sa sakop ng mga maaring makaintindi Nakapagaambag sa bigat o halaga ng mga terminong ginagamit/ inaangkop Nagbibigay importansya sa paksa (kung ang pananaliksik ay may higit na kinalaman sa wika)

  Mga link sa ibang talakayin tulad nito:

  Layunin nang pananaliksik:

  Etnika ng pananaliksik:

  Ano ang pananaliksik?:

  Code: 12.1.3.9.

 • Réponse publiée par: homersoncanceranguiu
  Pananaliksik

  Ang sagot ay T, wasto ang pahayag na ibinigay dahil sa mga kauukulang mga dahilan. Ang pananaliksik ay maaring isapubliko kung nanaisin ng mga mananaliksik na gumawa ng pag-aaral. O kung hindi naman ay maaring nakalimita lamang ang magiging sakop ng pagpapahayag ng mga resultang nakalap ng mga ito sa isang partikular na lugar lamang. Importante sa isang pananaliksik ang mga:

  “Confidentiality” o Kumpidensyal- ito ay hindi pagbabahagi ng mga mahahalagang datos na nakalap mula sa mga piling repodante. Pagkakaroon ng Orihinal na datos o ideya- ang bawat respondante ay mayroong pagkakaiba sa bawat sagot, itong mga sagot na ito ay nagiging pundasyon ng magiging resulta ng isang pananaliksik

  Dahilan kung bakit wasto ang pahayag:

  Sa mga pagkakataong nakapagkalap na ng mga datos mula sa masa, mayroon pa ding karapatan ang mga repondante na makitang muli ang kanilang kwestyuner ngunit hindi maaring ibahagi ito sa ibang tao maliban sa kanila.  

  Nararapat lamang ng suriin ng mga mananaliksik ang bawat datos na kanilang nakalap para sa pananaliksik dahil ito ay isang malaking parte sa pag-gawa ng konklusyon.

  Mga link sa ibang talakayin tulad nito:

  Kahulugan ng pananaliksik:

  Bahagi ng pananaliksik:

  Ano ang pinagkaiba ng Kwantitatibong pananaliksik sa kwalitatibong pananaliksik?:

  Code: 12.1.3.9.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Isulat ang t kung wasto ang kaisipang ipinapahayag sa sumusunod na pahayag at m kung hindi. kung m a...