Basahing mabuti ang sumusunod na kaso sa pananaliksik at tukuyin kung may naganap na paglabag sa etikal na pamantayan sa pananaliksik. pangatuwiranan ang inyong sagot sa bawat kaso. pinag-aralan ni joel ang nasyonalismo sa . natanggap ito para sa publikasyon sa isang journal ng mga pananaliksik sa kulturang popular. hindi na niya ipinagpaalam sa bandang eraserheads ang paggamit niya ng mga kanta nito sa kaniyang pananaliksik. ang katuwiran niya ay matagal na itong isinapubliko at nagkawatak-watak na ang banda.

Answers

  • Réponse publiée par: saintjohn

    Batay sa kuwento nilabag ni Joel ang etikal sa pananaliksik at ito ay ang pag respito sa intelektwal na propedad, responsableng pagpapahayag at pagiging legal.

    Hindi niya nirespeto ang intelektwal na propedad ng bandang eraser heads at ito ay ang copyright. Bawal na bawal gamitin ang isang awit,isinulat ng isang imbentor kung ang tao ay walang pahintulot na gamitin ito.Ikalawa, hindi naging responsable si Joel sa pagpapahayag ng kanyang pananaliksik sapagkat wala siyang pakundangang gumamit ng awit ng banda sapagkat hindi niya ininform ang banda na sila ay kasali sa pananaliksik nito.Dahil sa ginawa ni Joel ang kanyang ginawa ay nangangahulugang illegal

    Mga gabay sa etikal na pananaliksik

    Pag-iwas sa Plagiarism

Connaissez-vous la bonne réponse?
Basahing mabuti ang sumusunod na kaso sa pananaliksik at tukuyin kung may naganap na paglabag sa eti...