Isulat ang t sa patlang kung wasto ang ideya ng sumusunod na pahayag at m kung hindi. madalas na gamitin sa mga kros-nasyunal na pag-aaral ang komparatibong pag-aaral upang mailatag ang mga pagkakaiba at pagkakatulad sa pagitan ng mga lipunan, kultura at institusyon.

Answers

 • Réponse publiée par: HaHannah

  Subject Filipino

  Ang tamang sagot ay T.

  Ang ideya ng pahayag na ´´Madalas na gamitin sa mga kros-nasyunal na pag-aaral ang komparatibong pag-aaral upang mailatag ang mga pagkakaiba at pagkakatulad sa pagitan ng mga lipunan, kultura at institusyon´´ ay wasto.

  Komparatibong Pananaliksik

  Ang komparatibong pananaliksik ay disenyo ng pananaliksik na naglalayon na ihambing o ihalintulad ang dalawa o higit pang konsepto, bagay, kultura, pangyayari at iba pa. Kadalasang ginagamit ang pamamaraan na ito sa cross-national na pag-aaral upang ilatag ang pagkakaiba o pagkakahalintulad ng mga bagay-bagay.

  Halimbawa ng komparatibong pananaliksik Pagsusuri sa mga editorial cartoon ng 2 diyaryo: ideya ng Philippine Daily Inquirer at Philippine Star

  Kahulugan ng pananaliksik

  Kahalagahan ng pananaliksik

  Code: 12.1.3.12.

 • Réponse publiée par: hajuyanadoy

  answer:

  parehas kumakain at dumudumi

  Explanation:

  sana makatulong godbless

 • Réponse publiée par: shannel99

  answer:

  tao-hayop hayop-tao

  Explanation:

  parehas kumakain

  parehas nagdudumi

  the more you know

  yung gorilla 50% of like us

 • Réponse publiée par: nelspas422

  kumakain at natutulog yun lang

 • Réponse publiée par: villatura

  Parehong may nararamdaman

Connaissez-vous la bonne réponse?
Isulat ang t sa patlang kung wasto ang ideya ng sumusunod na pahayag at m kung hindi. madalas na gam...