Isulat ang t sa patlang kung wasto ang ideya ng sumusunod na pahayag at m kung hindi. may pagkakatulad at pagkakaiba ang disenyong deskriptibo at eksploratori.

Answers

  • Réponse publiée par: 09330399672
    Lapulapu vs majelan
  • Réponse publiée par: 123gra

    hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.

    write me here and i will give you my phone number - **

    my nickname - lovely

Connaissez-vous la bonne réponse?
Isulat ang t sa patlang kung wasto ang ideya ng sumusunod na pahayag at m kung hindi. may pagkakatul...