Kasukdulan ng kwento sina thor at loki sa lupain ng higante

Answers

 • Réponse publiée par: maledabacuetes

  aling ito? ano tinutukoy na 'ito'?

 • Réponse publiée par: taekookislifeu
  Pagpapaha yag pagsasalaysa y paglalarawan pangangatwi ran paglalahad3.  paglalarawan4.  layunin • maintindihan ang kahulugan ng paglalarawan • matukoy ang dalwang uri ng paglalarawan • matukoy ang pagkakataon at paraan ng paggamit ng deskripsyon • maunawaan ang aralin sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga halimbawa at pagsulat ayon sa modelong sinuri at • upang maipamalas sa isip ng tagapakinig at mambabasa ng isang malinaw at buong larawan.5.  kahulugan • ang paglalarawan ay isang diskurso na ang layunin ay ipamalas sa nakikinig o bumabasa ang nakikita ng mata, ang naamoy ng ilong, ang nararamdaman ng balat o ng katawan, ang nalalsahan ng dila o kaya naman naririnig ng tainga.6.  • ito'y isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong bumuo ng isang malinaw na larawan sa isip ng mga mambabasa o nakikinig. sa pamamagitan ng paggamit ng tiyak na salitang naglalarwan, gaya ng pang-uri at pang-abay, malinaw na naipakikita ang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari na ating nakikita, naririnig o nadarama. • napapagalaw at napaiikot din ng paglalarawan ang ating mga guni-guni, imahinasyon at nakatatawag ng paningin at pansin ng mga mambabasa.7.  dlawang uri ng paglalarawan karaniwan at masining na paglalarawan8.  karaniwan o konkretong paglalarawan (teknikal) - layunin nito ang magbigay ng kaalaman hinggil sa isang bagay ayon sa pangkalahatang pangmalas ng manunulat. sa pamamagitan ng tiyak na salitang naglalarawan, naipakikita ang fisikal o konkretong katangian. higit na bibinibigyang - diin sa paglalarawang ito kung ano ang nakikita at hindi ang nilalaman ng damdamin o kuru-kuro ng manunulat. • payak ang paggamit ng mga salita upang mabigay kabitiran sa ayos at anyo ng tao o bagay na inilarawan9.  • nagbibigay lamang ng impormsyon sa inilalarwan 1. ang pisikal na anyo 2. antas ng pamumuhay 3. pag uugali 4.mga nakasanayan atbp.10.  2. masining o abstraktong paglalarawan - naglalayung pukawin ang guni-guni at damdamin ng mambabasa. higit na nabibigyang diin dito hindi ang tiyak na larawang nakikita kundi ang makulay na larawang nililikha ng imahinasyon. gumagamit ito ng mga salitang nagpapaganda rito gaya ng mga tayutay at iba pang mga salitang patalinhaga.11.  mga halimbawa ng masining o abstraktong paglalarawan: 1. paglalarawan sa tao - sapagkat si susana'y mukhang anghel ng kagandahan sa (talulot sa pagas na lupa - landicho)12.  • naglalayon nitong pukawin ang kamalayan ng mambabasa sa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag ng damdamin at isipan ng manunulat. 1.tula 2. nobela 3. maikling kwento at ibp.13.  • 1. paglalarawan sa tao - sapagkat si susana'y mukhang anghel ng kagandahan sa (talulot sa pagas na lupa - landicho) 2. paglalarawan sa damdamin- -puno ng nakatatakot na larawan ang kanyang ulo. (o pangsintang labis - tumangan)14.  3. paglalarawan sa bagay- ang dambuhalang makinang iyon ay waring isang kapangyarihang (makina - marisa) 4. paglalarawan ng tanawin o lugar - sa sinag ng bukang - liwayway ay tila nga naman nag-aanyayang kung paano ang bahay na malaki. tisang balot ng lumot sa bubong ay tila nagliliwanag. pati ang kurtinang gagalaw-galaw sa marahang simoy ng hangin ay tila kumakaway. (kasalan sa malakaing bayan - pineda)15.  mga kahingian sa epektibong paglalarawan16.  pagbuo ng isang pangunahing larawan- ito ay daan upang makapukaw ng interes ng tagapakinig o mambabasa sariling pananaw o perspektib- bago simulan ang paglalarawan, mahalagang maging malinaw sa isipan ng tagapahayag kng ano ang kanyang layunin17.  pagpili ng sangkap- ito ay nagsisilbing batayn ng tagapakinig o mambabasa upang mapag-iba ang bagay na inilalarawan kaisahan - ang mga salita ay nararapat na naaayon sa kabuuan ng inilalarawan18.  may tatlong paraan ng paglalarawan19.  batay sa pandama - nakita, naamoy, nalasahan, nahawakan, at narinig. batay sa nararamdaman - bugso ng damdamin. batay sa observasyon - batay sa observasyon ng mga nagyayari.20.  salik at elemento ng paglalarawan21.   ang paggamit ng wika  pagigin organiado ng paglalarawan  mga ginagamit na detalye  pananaw o punto de vista  ang naiiwang impresyon o kakintalan22.  mga katangian ng isang mahusay na paglalarawan23.  may tiyak at kawili-wiling paksa gumagamit ng wasto at angkop na pananalita. malinaw na pagbuo sa mga larawang nais ipakita. isinasaalang-alang ang pagpili ng sariling pananaw sa paglalarawan.24.   iba't ibang pananaw na magagamit:  distansya sa bagay na inilalarawan gaya ng agwat o layo nito  kung nasa loob o labas  ayon sa sariling palagay o damdamin ng naglalarawan bunga ng kanyang karanasan o ng karanasan ng ibang tao.  ayon sa sariling palagay batay sa kanyang narinig o nabasa.25.  pumupukaw ng higit sa isang pandamdam: paningin; pandinig; pang-amoy; panlasa at panalat. may kaisahan sa paglalahad ng mga kaisipang inilalarawan may tiyak na layunin sa paglalarawan.
 • Réponse publiée par: kuanjunjunkuan
  Mga iba’t ibang uri ng tayutay
  a. pag-uugnay o paghahambing
  1. simili o pagtutulad (simile) –   nagpapakita ng pagtutulad ng dalawang magkaibang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng mga katagang kagaya, katulad, para, parang, para ng, anaki’y, animo, kawangis ng, gaya ng, tila, kasing-, sing-, ga-, at iba pang mga kauring kataga.


  2. metapora o pagwawangis (metaphor) – tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing.  hindi na rin ito ginagamitan ng mga katagang kagaya, katulad at mga kauri.


  3. alusyon  - nagbibigay – saanggunian mula sa kasaysayan, panitikan, pulitika, bibliya at iba pang aspekto ng buhay ng tao.


  4. metonimya o pagpapalit-tawag (metonimy) - ang isang salita o grupo ng mga salita ay pinapalitan ng isa pang salita o grupo ng mga salita na may kaugnayan sa nais ipahayag.

  5. sinekdoke – nagbabaggit sa isang bahagi, konsepto kaisipan,   upang sakupin o tukuyin ang kabuuan.


  b. paglalarawan
  1. pagmamalabis o eksaherasyon (hyperbole) – ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. ito rin ay gumagamit ng eksaherasyon

  2. apostrope o pagtawag (apostrophe) - pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na tao na malayo o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman.

  3. eksklamasyon o pagdaramdam (exclamation) - isang paglalabas o papahayag ng matinding damdamin


  4. paradoks – naglalahad ng salungat sa likas (o karaniwan) na kalagayan o pangyayari.                                              

  5. oksimoron o pagtatambis (oxymoron) - nagtataglay ng mga salitang nagsasalungatan upang lalong mapatingkad ang bisa ng pagpapahayag.


  c. pagsasalin ng katangian
  1. personipikasyon o pagsasatao (personification) - ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa.

    .    d. pagsasatunog
  1. panghihimig o onomatopeya (onomatopoeia) - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan.


  2. aliterasyon o pag-uulit (alliteration) - magkakasintunog ang unang patinig o katinig ng mga kakalapit na mga salita o taludtod o saknong na nagbibigay ritmo sa pagbigkas ng tula.
                                                3. repitasyon – pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang – diin ang isang aspekto ng akda.
 • Réponse publiée par: 123gra
  Ang kahulugan ng komiks ay isang libro na naglalaman ng makukulay na kwento 
  at doon sa magazine naman di  ko alam sorry kasi maraming uri ng magazine
Connaissez-vous la bonne réponse?
Kasukdulan ng kwento sina thor at loki sa lupain ng higante...