Ano-ano ang mga katangian ng isang naratibong ulat?

Answers

  • Réponse publiée par: enrica11

    Ang pagsasalaysay na pagsulat ay pinakamahusay na inilarawan bilang isang account ng isang pagkakasunud-sunod ng kathang-isip o hindi kathang-isip na mga kaganapan, karaniwang nasa pagkakasunud-sunod. Ito ay isang kwento na nilikha sa format na nakabubuo. Ang mga pangunahing katangian ng pagsulat ng salaysay ay ang balangkas, mga character, setting, istraktura at tema

  • Réponse publiée par: snow01
      tsinelas  festival is a parade of floats decorated with regular to gigantic slippers.  tsinelas  is a footwear which is easy to put on and take off. these are type of open-toed sandals that is usually worn as a form of casual wear. in philippines,  tsinelas  is considered a necessity by most people regardless of their social and economic class. traditionally, these slippers are made from  abaca  but nowadays, most of them are made out of rubber.
  • Réponse publiée par: meteor13
    Mga uri ng tayutay2.  tayutay ito ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang gawing mabisa, matalinghaga, makulay at kaakit-akit ang pagpapahayag.3.  1. pagtutulad(simile) paghahambing sa dalawang magkaibang tao, bagay, pangyayari atbp. ginagamitan ng mga salitang tulad ng, katulad ng, parang, kawangis ng, animo, kagaya ng atbp.4.  halimbawa : a.siya ay katulad ng kandilang unti-unting nauupos. b.ang tao ay gaya ng halamang nararapat diligin5.  2. pagwawangis(metaphor) isang tuwirang paghahambing na hindi ginagamitan ng mga salitang tulad ng, para ng, kawangis ng, animo atbp.6.  halimbawa : a. ang ina ni joshua ay bituing tanglaw niya sa landas ng buhay. b. si eugene ay isang ibong humanap ng kalayaan.7.  3. pagtatao(personification) nagsasalin ng talino, gawi at katangian ng tao sa bagay na walang talino. pandiwa ang ginagamit dito.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Ano-ano ang mga katangian ng isang naratibong ulat?...