1. ano ang pinakakaraniwan bigkas-pagganap (speech act) sa dula na walang sugat?

Answers

 • Réponse publiée par: christiandumanon

  ang  suring-basa  ay ang pagsusuri ng mga teksto. maaaring ang sinusuring teksto ay isang kwento o maikling kwento, sanaysay, tula at iba pang uri ng panitikan. maaari ding isang pelikula. layunin nitong malaman ang nilalaman at kahalagahan ng isang teksto at gawan ng buod. ito ay isang madali at maikling pagbubuod at maaaring maglaman ng sariling ideya at emosyon ng nagsusuri. para mabuo ang buod, magsimula sa mga tauhan at isulat lahat mga mga pangyayari o impormasyon. bagama't ang suring-basa ay simpleng pagtatalakay ng pananaw ng teksto, mayroong dapat alalahanin para makapagsulat ng isang suring-basa.

 • Réponse publiée par: 123gra
                  sa isang kagubatan naninirahan ang lion at iba pang mga hayop. ang lion ang itinuturing na hari sa kagubatan.  ang ibang hayop lalo na ang mga maliliit ay ginagawa niyang pagkain. araw-araw hindi lang isang hayop ang kinakain niya. labis itong ikinabahala ng iba pang hayop sapagkat halos wala ng natira sa lahi nila. nagkasundo ang mga hayop na magpatawag ng pagpupulongpulong at hiningi nila ang presensiya ng haring lion. tinugunan naman ito ng hari.                       
                sa kanilang pagpupulong, napagkasunduan nila na araw-araw ,sa halip na mangaso ang hari para sa kanyang pagkain, sila(ang mga aliping hayop) na mismo ang magpapadala ng isang hayop para sa kanyang. sumang-ayon naman ang hari.               
              gayunman, araw-araw ay nagpapadala sila ng tig-iisang hayop sa yungib ng haring si lion. isang araw, ang tusong kuneho ang ipinadala sa yungib. ayaw ng kuneho na mamatay, nag-isip siya nang paraan upang matuldokan na ang suliranin ng mga kasamahan nitong hayop at magkaroon na sila ng kalayaan. nag-isip siya ng paraan na maaaring makaligtas sa kanyang buhay at ng buong kagubatan laban sa malupit na hari.                   
              galit na naghintay ang hari sa kanyang yungib, inip na inip na ito sa paghihintay ng kanyang pagkain. lalo siyang nagalit nang makita niya ang napakaliit na si kuneho. nagsalita ang kuneho,” haring lion, pagpasensiyahan niyo po na natagalan ako, ang totoo, may limang kuneho akong kasama peru kinain sila ng isa pang mabagsik na lion sa daan. nagalit ang lion sapagkat hindi niya matanggap na may mas mabagsik pa sa kanya. sa katunayan, ako lang ang nakaligtas sapagkat ang lion ay napakaliksi at napakabagsik. nagalit ng husto ang lion sa sinabi ng kuneho. inutusan niya ang kuneho na dalhin siya sa tirahan ng sinasabi nitong isa pang lion. dinala ni kuneho ang haring lion sa isang balon na punong-puno ng tubig.                          
                nakita ni lion ang repleksyon nito. nagwika ang kuneho,” ito ang kaharian niya, ibang-iba sa kaharian niyo. nang magalit ang lion, nagalit din ang repleksyon sa tubig. dahil sa kanyang labis na galit dahil kung ano ang gawin niya,ginagawa din ng isa pang lion(repleksyo). dahil dito tumalon ang haring lio sa tubig at nakipaglaban sa kanyang repleksyon hanggang siya ay nalunod at namatay.               
                  mula noon naging malaya na ang mga hayop sa kagubatan dahil wala na ang malupit na haring lalamon sa kanila.
 • Réponse publiée par: cland123

  ang pilosopiya ay ang mapagkilatis na pag-aaral sa mga pinakamalalim na katanungan na maaaring itanong ng sangkatauhan. sinisikap nitong unawain ang mga suliranin na mayroong malawak na saklaw at nagsisilbing ugat sa mas marami pang mga tanong tungkol sa katotohanan, tunay na kahulugan ng ating buhay, saligan at nilalaman ng ating kaalaman, mga bagay na binibigyang-halaga, at ang talagang ipinapahiwatig natin na gamit ang iba't ibang anyo ng pakikipagtalastasan. natatangi ang pilosopiya sa pagtalakay ng mga tanong na ito dahil sa mahigpit at binalangkas nitong pamamaraan na gamit ang rasyunal na pangangatwiran.

  nagmula ang salitang pilosopiya sa mga salitang griyego na "philia" at "sophia". ang "philo" ay nangangahulugang "pagmamahal" at ang "sophia" naman ay "karunungan". kung pagsasamahin, ito ay "pagmamahal sa karunungan". kung kaya't ang pilosopiya ay palagiang nagtatanong sa mga bagay-bagay upang magbigay-linaw, mag-alay ng kasagutan at magdagdag ng karunungan sa nagtatanong.

Connaissez-vous la bonne réponse?
1. ano ang pinakakaraniwan bigkas-pagganap (speech act) sa dula na walang sugat?...