Akagubatan ang mga ibon ay nagsisiawit tu

Answers

  • Réponse publiée par: alexespinosa
    Methapor dahi; hindi ito gumamit ng salitang katulad
Connaissez-vous la bonne réponse?
Akagubatan ang mga ibon ay nagsisiawit tu...