Magbigay ng limang pamamaraan mg pangangalap ng datos na angkop sa kulturang pilipino

Answers

  • Réponse publiée par: nila93

    kultura, relihiyon,lipunan,beyurokrato

  • Réponse publiée par: reyquicoy4321

    pag interview,pagbibigay ng mga talatanungan,pag observa, pakikisalamuha at nakikipag usap

Connaissez-vous la bonne réponse?
Magbigay ng limang pamamaraan mg pangangalap ng datos na angkop sa kulturang pilipino...