Kahalagahan ng pagsulat ng naratibong ulat

Answers

  • Réponse publiée par: candace08

    Naipapakita dito ang detalyadong paglalarawan at impormasyon sa isang pag- aaral na makakatulong pa sa susunod na pag - aaral at pagbabatayan sa gagawing pamamaraan o istratehiya

  • Réponse publiée par: princessgarcia23

    Ano ang naratibong ulat?-Ang naratibong ulat ay isang dokumento na nagsasaad ngsunod-sunod na pangyayari o obserbasyon sa isang tao o grupong tao, ito ay binubuo ng mga pangungusap na pasalaysay.-karaniwang nakikita ang naratikbong ulat sa mula sa ibat-ibangahensya o kompanya na nag bubuo ng ulat higil sa Gawain o kaya’ymahalagang pangayayari sa isang organisasyon o institusyon.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Kahalagahan ng pagsulat ng naratibong ulat...