Pinag ugatan ng salitang
ekspresyong lokal

Answers

  • Réponse publiée par: nelspas422
    Because i just describes the board o==[]>
  • Réponse publiée par: mildredjingpacpavhvg
    Ang edukasyon o pagtuturo ay kinabibilangan ng pagtuturo at pag-aaral ng isang kasanayan, at saka ilang bagay na hindi masyadong nadadama ngunit higit na malalim: ang pagbahagi ng kaalaman, mabuting paghusga at karunungan. isa sa mga pangunahing layunin ng edukasyon ang ipahayag ang kultura sa mga susunod na salinlahi. ang edukasyon ay isang puhunan ng bawat mamamayan ng isang partikular na bansa upang maging produktibo ang bawat isa sa pagpapataas ng ekonomiya.
  • Réponse publiée par: tayis
    Ewan. di naman ako si ibarra.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Pinag ugatan ng salitang ekspresyong lokal...