Paano nalilinang ang parabula ang ating mabuting asal at paano nito binubuo ang ating moral at espiritwal na pagkatao

Answers

  • Réponse publiée par: ian2145
    Sa pamamagitan ng pagbibigay ng magagandang aral maaari nating isabuhay.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Paano nalilinang ang parabula ang ating mabuting asal at paano nito binubuo ang ating moral at espir...