GALUGARIN Gawain 1: Simulan Natin
Pansinin ang mga pahayag sa ibaba. Paano ito sinulat at ipinahayag,
*Ayon sa pangulo may kumpiyansa, may pag-asa at tinutupad niya ang kanyang mga pangako.
*Ikinuwento ng pangulo na naalala niya ang babaeng nakausap niya nang una siyang nag-house-to
house campaign para sa kanyang sarili,
*Ang wika ng babae,'Maski sino naman ang manalo, pare-pareho lang ang kahihinatnan"
Walang pakialam ang mga pinuno namin kahapon, wala silang paki-alam ngayon. Bukas, wala pa
rin silang pakialam" ang sabi ng pangulo.

May napansin ka bang pagkakalba nasa unang dalawang pahayag at sa dalawang nahuhuling
pahayag?Ano ang masasabi mo sa paraan kung paano ko ipinarating ang mensahe ng pangulo?
Ang tuwirang pahayag ay ang eksaktong sinasabi ng nagbibigay ng pahayag at ang huling
dalawang pahayag ay may tuwirang pahayag. Ating alamin ang pagkakaiba ng dalawa. .

paki answer po thanks ​

Answers

 • Réponse publiée par: kuanjunjunkuan

  \large \colorbox{darkyellow}{\color{cyan}{answer}}

  Pisteng yawa tongdi ma upload yung ans

  I hope it helps ☁️


  Kumapit sa bulaklak ang magkaibigang si Paruparo at si Tipaklong.

 
1. kailan mo masasabing may bag
  Kumapit sa bulaklak ang magkaibigang si Paruparo at si Tipaklong.

 
1. kailan mo masasabing may bag
 • Réponse publiée par: nelspas422

  answer:

  ako si [Y/n] bilang isang nilikha ng Diyos ay nangangako na pangangalagaan ko ang lahat mayroon ako ngayon. Simula ngayon ay pahahalagahan ko na ang lahat upang maging makabulihan ang aking buhay. Naniniwala ako na magiging payapa ang mundo dahil ang pag-ibig ang iiral sa mundo.

 • Réponse publiée par: 20201947

  Tipaklong.

  \large \colorbox{darkyellow}{\color{orange}{Tanong: }}

  1. kailan mo masasabing may bagyong darating?

  2. Ano ang maaring nangyari kung nagkubli na lamang si tikpaklong?

  3. Kung makapal ang katawan ng paru-paro. ano kaya ang maaring mangyari?

  4. Bakit nakatulong sa paru-paro ang makulay nitong pakpak?

  5. Ano ang sinabi ni tipaklong upang lumakas ang loob ni paru-pari?

  6. Ano ang ikinatatakot ng dalawa kaugnay ng sama ng panahon?

  7. Patunayang pinahahalagahan ni paru-paro ang ganda ng kalikasan.

  8. Paano pinatunayang ng magkaibigan ang pagmamahal nila sa isa't-isa?

  Tukoy po yan sa kuwento pakibasa sa picture. Thanks

  \large \colorbox{darkyellow}{\color{cyan}{Nonsense = report }}

Connaissez-vous la bonne réponse?
GALUGARIN Gawain 1: Simulan NatinPansinin ang mga pahayag sa ibaba. Paano ito sinulat at ipinahaya...