V. Repleksiyon Magsagawa ng repleksiyon sa nilalaman ng kuwento sa pamamagitan ng pagkumpleto sa diwa ng pagungusap. 1. Natuklasan ko sa akdang ito na
2. Natutuhan ko rin na
3. at ang pagsulat nang wakas na kuwento ay

Answers

 • Réponse publiée par: princessgarcia23

  answer: ang ibig sabihin nito ay doon ipinganak o ang pinanggailangan

  explanation: doon ka ipinaganak sa ospital ng mama mo

 • Réponse publiée par: villatura
  Si mui-mui ang pangunahing tauhan sa kwento
 • Réponse publiée par: snow01
  Paano umiral o lumaganap ang karunungang bayan sa ibat ibang panahon
Connaissez-vous la bonne réponse?
V. Repleksiyon Magsagawa ng repleksiyon sa nilalaman ng kuwento sa pamamagitan ng pagkumpleto sa diw...