Panuto:basahin muli ang usapan. Nakatala sa bawat bilang ang mga pandiwa. Sa tapt ay isulat ang aspektong naganap, nagaganap, magaganap 1.nakita
2.gumawa
3.kinikilala
4.pinangarap
5.naigawa
6.lumilok
7.natupad
8.inirekomenda
9.katatawag
10.bumalik

Answers

 • Réponse publiée par: alexespinosa

  1. Naganap

  2. Naganap

  3. Nagaganap

  4. Magaganap

  5. Naganap

  6. Naganap

  7. Naganap

  8. Naganap

  9. Nagaganap

  10. Naganap

 • Réponse publiée par: elaineeee

  confirm your email to get notifications about answers and receive 10 points!


  elementary schoolfilipino 5+3 pts  ano ang mga halimbawa ng unlapi,gitlapi,hulapi at kabilaan sa salitang ugat na sayaw at gunita


  advertisement


  report by muffinz 28.07.2014

  answers


  ncz

  ncz ambitious

  panlapi


  ang panlapi o di-malayang morpema ay ikinakabit sa salitang-ugat para makabuo ng isa pang salita.

  may 3 uri ng panlapi


  1. unlapi - matatagpuan sa unahan ng salitang ugat.


  i + guhit = iguhiti + pinta = ipinta


  ma + kulay = makulay


  nai + sulat = naisulat  2. gitlapi - ang gitlapi ay matatagpuan sa gitna ng salitang-ugat. ang karaniwang gitlapi sa filipino ay –in- at – um-


  s + um + ulat = sumulat


  g +in + awa = ginawa


  m + in + ahal = minahal  3. hulapi - matatagpuan sa hulihan ng salitang- ugat. ang karniwang hulapi ay –an, -han, -in, at –hin.


  tula + in = tulain


  hulma + han = hulmahan


  tanghal + in = tanghalin
  ang sagot sa katanungan:


  salitang-ugat: sayaw, gunita


  unlapi:


  i + sayaw = isayaw


  i + gunita = igunita  gitlapi:


  s + in + ayaw = sinayaw


  g + in +unita = ginunita  hulapi:


  sayaw + an = sayawan


  gunita + hin = gunitahin  kabilaan:


  aa + wit + in = aawitin


  i +g +in + gunita = iginunita

 • Réponse publiée par: enrica11
  Yan na yung mismong eksplanasyon. ito ay isang pamahiin ng mga filipino. hindi ko alam kung bakit pero sabi ng mga matatanda na kapag umalis yung tao nang hindi pa tapos yung kasabay niya sa pagkain, maaari siyang maaksidente. ito ang dahilan kung bakit iniintay matapos ang lahat bago umalis at kung kinakailangan talaga na umalis bago matapos ang lahat, pinapaikot yung pinggan upang ligtas siyang makarating sa pupuntahan at makabalik sa bahay.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Panuto:basahin muli ang usapan. Nakatala sa bawat bilang ang mga pandiwa. Sa tapt ay isulat ang aspe...