• Accueil
  • History
  • Bahagi ng paniniwalang tsino ang tinatawag na son...

Bahagi ng paniniwalang tsino ang tinatawag na son of heaven o "anak ng langit" ang kanilang emperador, ano ang iyong pagkaunawa sa kahulugan ng konseptong ito

Answers

  • Réponse publiée par: maledabacuetes

    Bilang Kristiyano, ang aking paniniwala sa anak ng Diyos na nagkatawang tao ay si Hesus lamang. Tayong lahat, marami ka mang kasalanan o punong-puno ka man ng kalungkutan at kamalian sa buhay ay mga ANAK din ng Diyos. Ang sinuman na mamumuno, galing man ito sa mayaman na angkan o simple man, sila ay bibiyayaan ng kasaganahan, kapayapaan at kaayusan kung ang kanyang pamumuno ay ayun sa utos ng Diyos na nakasaad sa bibliya. Ngunit hindi lahat ng namumuno ay makakapagbigay ng kasaganahan, kapayapaan at kaayusan. Tayong lahat bilang mga anak ng Diyos at maaaring makapagpakita ng pagpapasalamat maging sagana man ang pamumuhay o hindi. Tayo rin ang magpapalaganap ng kapayapaan sa tulong ng mga aral na natutunan natin sa ating tahanan, eskwelahan, at sa iba pang lugar.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Bahagi ng paniniwalang tsino ang tinatawag na son of heaven o "anak ng langit" ang kanilang emperado...