Kaligirang pangkasaysayan ng brasil

Answers

  • Réponse publiée par: joyce5512

    bakit hindi mo ba binasa ang kwento

  • Réponse publiée par: snow01
    KALIGIRANG KASAYSAYAN NG IBONG ADARNAAng Ibong Adarna ay isa na ngayon sa mga kinikilalang kanon ngPanitikangFilipino. Ito ay may buong pamagat naCorrido at Buhay na Pinagdaanan nangTatlong Principeng Magcacapatid na Anac nang Haring Fernando at nang ReinaValeriana sa Cahariang Berbania. Ayon sa mga historyador ng panitikan ng Pilipinas,ang akdang ito ay hindi itinuturing na “orihinal” na nagmula saPilipinas tulad din ngBernardo Carpio na nagmula saEuropa. Ang kasaysayan ng Ibong Adarna aymaaaring hango sa mga kwentong bayan ng ibat ibang bansa tulad ng !ermany,"enmark, #omania, Austria, Finland, at Indonesia. $ayroongmotif  atcycle angIbong Adarna na matatagpuan sa mga kwentong bayan% may sakit ang inang reynao amang hari, kailangan ang isang mahiwagang bagay upang gumaling tulad ngibong umaawit, tubig ng buhay, halaman at iba pa.Paano kung gayon naging Ibong Adarna ang pamagat ng akdang ito& Angsagot ay dahil napakahaba ng pamagat at hindi nakakabisado ng mambabasa angbuong pamagat. Angkop naman ba ito& 'a isang pagsususring isinagawa ng mgakritiko ng panitikan, masasabing angkop ito dahil una sa lahat, ito ang gamot sasakit ng hari ng Berbanya. Pangalawa, ito din ang pilit na pinagpunyagihan ngmagkakapatid na hanapin upang hulihin. Ito din ang naging suri upang mahayagang kataksilan nina "on Pedro at "on "iego, ito din ang nagpatunay na si "on (uanang tunay na nakabihag sa kanya. 'amakatuwid, ang ibong Adarna ang naging susiupang malaman ang tunay na karapat)dapat sa trono ng hari.Ang Ibong Adarna sa Iba’t Ibang Bahagi ng Mundo*alang bansang matutukoy na pinagmulan ng tulang romansang ito.+umitaw ang anyong ito ng panitikan sa mga bansa ng Europa, !itnang 'ilangan, atmaging sa Asya partikular sa imog)'ilangang Asya. $ay pagkakahawig ang IbongAdarna sa kasaysayan ng iba pang panitikang pandaigdig. -alimbawa%•Scala Celi –inalap ng isang paring "ominiko at sinasabing kinatha noonpang /011. $ay isang haring may sakit na nangangailangan ng tubig ngbuhay upang gumaling. 2aglakbay)dagat ang kanyang tatlong anak ngunitang bunso na mabait at magalang ang nakakuha ng lunas sa loob ng isangpalasyo sapagkat tinulungan ito ng isang matanda.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Kaligirang pangkasaysayan ng brasil...