Column A 1.) Acetic acid 2.) Acetamide 3.) Acetylene 4.) Butane Column B A. used as LPG fuel B used in making insecticides C. used for making local anesthesia D. used in making sauces and jelly E used in softening leather and cloth F. used in making medicine of throats and in making chewable tablets G. used in making medicines and the Artificial perfumes 5.) Formalin 6.) Formaldehyde 7.) Benmoic Acid 8.) Ethyl alcohol 9.) Ethyl acetate H. used in making drugs as preservation of Fruit juices 1. used for making wine and another Alcoholic drinking J. used in producing light and in making Artificial ripening 10) Ethyl bromine

Answers

 • Réponse publiée par: 09389706948

  answer:

  B 1. Pagkaunawa sa A. Ang pagsang-ayon ng kilos-loob ay magiging isang layunin intension kaya nagkakaroon ang tao ng intension na makuha ang bagay na kanyang ninanals at kung paano ito makakamit. 2. Nais ng layunin. B. Sa yugto na ito hinuhusgahan ng isip ang posibilidad na maaaring makuha ang ninanais. 3. Paghuhusga sa C. Pinag-iisipan ng tao ang mga paraan upang nais makamtan makamit ang kanyang layunin 4. Intensiyon ng D. Ito ang yugto ng pagsang-ayon ng kilos-loob kung layunin ang nais ng isang tao ay mabuti. Nag-iisip dapat ang tao kung ang ninanais ba ay naaakma o may posibilidad 5. Masusing E. Tinutukoy ng hakbang na ito ang pagsang-ayon ng pagsusuri ng kilos loob sa mga posibleng paraan na upang paraan makamit ang kayunin. 6. Paghuhusga sa F. Ang yugto na ito ay ang pagkaunawa ng tao sa paraan isang bagay na gusto o kanyang ninanais, masama man ito o mabuti. 7. Praktikal na paghuhusga sa pinili. 8. Pagpili G. Ang pagpili ng kilos-loob sa pamamaraan ng pagkamit ng layunin. Dito pumapasok an malayang pagpapasiya. H. Sa yugto na ito tinitimbang ng isip ang pinaka angkop at pinakamabuting paraan.

 • Réponse publiée par: saintjohn
  read the sentence carefuly So u can know the answer to the question
 • Réponse publiée par: enrica11

  tytytytytyytytytytyty

  Explanation:

 • Réponse publiée par: axelamat70

  Advantages: Modern transportation allows for more efficient travel, can accommodate more passengers per vehicle, and has vehicles made out of better materials. Disadvantages: Modern transportation is often centralized, meaning that a problem in the system would affect all who use it.

  Explanation:

 • Réponse publiée par: tayis
  Sabi ni Daniel paglinawan screw daw po.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Column A 1.) Acetic acid 2.) Acetamide 3.) Acetylene 4.) Butane Column B A. used as LPG fuel B used...