Afast, carnival-like rhythmic music, from the creole slang word for party​

Answers

  • Réponse publiée par: villatura

    si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid; si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kaniyang kapatid na si Juan; Si Felipe, at si Bartolome; si Tomas, at si Mateo na maniningil ng buwis; si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo; Si Simon na Cananeo, at si Judas Iscariote, na siya ring sa kaniya'y nagkanulo."

  • Réponse publiée par: kuanjunjunkuan

    C

    Explanation:

    since sociology did not center on physics or Earth science but it is more on the society or psychology.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Afast, carnival-like rhythmic music, from the creole slang word for party​...