1. pagmamano sa magulang pag-alis at pagdating
sa bahay.
2. pagkain ng masusustansiyang pagkain.
3. pagsunod sa mga batas trapiko.
4. pag-aalaga sa mga nakababatang kapatid
5. pagganap ng mga nakaatang na tungkulin sa
tahanan
6. pagsunod sa mga alituntunin sa tahanan.​

Answers

 • Réponse publiée par: cleik

  Pagiging masipag. lol

 • Réponse publiée par: girly61

  answer:

  1. Galangin ang mga nakakatanda

  2. Sundin ang utos ng magulang.

  3. Maglinis ng bahay.

  4. Alagaan ang nakababatang kapatid.

  5. Magturo ng magandang asal.

 • Réponse publiée par: saintjohn

  answer:

  maglinis

  maglaba

  magluto

  kumain

  pag galang

  manood

  mag aral

  maligo

 • Réponse publiée par: kambalpandesal23

  Mga Halimbawa Ng Mga Alituntunin sa Tahanan

  Ang pag-uwi ng bahay o ng tahanan sa takdang oras. Ang paggawa sa mga naka atang na gawaing bahay. Ang pagpapa-alam kung ang isang tao ay hindi makakarating ng tahanan sa takdang oras. Ang mag-aaral ng mabuti.

  I-Click ang mga links para sa karagdagang impormasyon:

 • Réponse publiée par: kuanjunjunkuan
  Ang paraan para gawin ito is to sumunod sa mga payo ng mga magulang..
  2. Gumawa ng mga Gawaing bahay
  3. Magsipag
  4. Panatilihing malinis ang tahanan

  And specially..
  5. Palaging gumalang sa mga magulang
Connaissez-vous la bonne réponse?
1. pagmamano sa magulang pag-alis at pagdatingsa bahay.2. pagkain ng masusustansiyang pagkain.3. pag...